Byggvareundersøkelsen 2021

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 3. - 14. desember 2020 med utgangspunkt i YouGov-webpanel i Norge. Målgruppen var 18 år pluss. 

I undersøkelsen har vi sett nærmere på oppussingsplaner, innkjøp, reisetid, drivere, samt byggvarekjeder: Tilgang og vurdering. 

Hele 40% svarer at de planlegger å pusse opp i 1. halvår 2021 og 13% svarer at de planlegger større oppussing/renovering. Langt flere av lokalavisleserne og Nettavisen-leserne som planlegger å pusse opp enn befolkningen generelt.

Langt flere av de som bor i Enebolig og Rekkehus/Tomannsboligsom planlegger oppussing, enn blant de som bor i leilighet.

Byggvareundersøkelsen 2021

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 3. - 14. desember 2020 med utgangspunkt i YouGov-webpanel i Norge. Målgruppen var 18 år pluss. 

I undersøkelsen har vi sett nærmere på oppussingsplaner, innkjøp, reisetid, drivere, samt byggvarekjeder: Tilgang og vurdering. 

Hele 40% svarer at de planlegger å pusse opp i 1. halvår 2021 og 13% svarer at de planlegger større oppussing/renovering. Langt flere av lokalavisleserne og Nettavisen-leserne som planlegger å pusse opp enn befolkningen generelt.

Langt flere av de som bor i Enebolig og Rekkehus/Tomannsboligsom planlegger oppussing, enn blant de som bor i leilighet.

Det er store geografiske forskjeller.

Det er flest som planlegger å pusse opp i Oslo/Akershus, Vestfold Telemark Buskerud, Vestlandet.

De fleste pusser opp selv, men i enkelte regioner er det flere som benytter fagfolk enn i andre regioner.

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 3. - 14. desember 2020 med utgangspunkt i YouGov-webpanel i Norge. Målgruppen var 18 år pluss.

regionale forskjeller oppussing


Topp 5 drivere for byggevare

Gunstige priser

Gode tilbud

God varekvalitet

God kundeservice

Lett tilgjengelig for meg

Design og utvikling av Bonefish.no