Kjøpesenterundersøkelse høsten 2021

Undersøkelsene «Kjøpesenter og handlevaner» fra perioden 25.08.21 til 30.08.21 fra henholdsvis Syno og YouGov er gjort på oppdrag fra Amedia Salg og Marked. Mens det i Syno-undersøkelsen ble gjort 1 007 intervjuer i alderen 18-80 år, ble det i YouGov-undersøkelsen foretatt 1 003 intervjuer i aldersgruppen 18 år pluss.

For mer informasjon om undersøkelsen, kontakt analyseavdelingen. 

Kjøpesenterundersøkelse høsten 2021

Undersøkelsene «Kjøpesenter og handlevaner» fra perioden 25.08.21 til 30.08.21 fra henholdsvis Syno og YouGov er gjort på oppdrag fra Amedia Salg og Marked. Mens det i Syno-undersøkelsen ble gjort 1 007 intervjuer i alderen 18-80 år, ble det i YouGov-undersøkelsen foretatt 1 003 intervjuer i aldersgruppen 18 år pluss.

For mer informasjon om undersøkelsen, kontakt analyseavdelingen. 

Besøk

Hele 84 prosent av de spurte sier de har besøkt et kjøpesenter i løpet av de siste 30 dager, en økning på nesten 10 prosent siden mai 2021.

 

Trygt å handle

Vi ser at folk nå oppfatter det som tryggere å handle på kjøpesenter nå, med 64 prosent, sammenlignet med 53 prosent i mai. 

Mens 68 prosent av mennene svarer at det er trygt å handle på kjøpesenter, så sier 61 prosent av kvinnene det samme. 

Geografiske forskjeller

Det er store geografiske forskjeller på dette området. I Troms og Finnmark svarer hele 74 prosent at det er trygt å handle på kjøpesenter. I Vestfold og Telemark svarer 70 prosent med at det er trygt, mens tilsvarende tall i Oslo er 64 prosent, viser Syno-tallene.

Flere anser det som trygt å handle på kjøpesenter


Design og utvikling av Bonefish.no