Case

Vellykket valg for Venstre

Kunde

Venstre

Målgruppe

Potensielle velgere i bestemte regioner. Kampanjen var et samarbeid mellom valgdistrikt og partiet nasjonalt for å støtte opp under lokale kandidater.

Format

Midtbanner / Crossed Advice - Display og print

Stortingsvalget 2021 var viktig for Venstre. De la ekstra trykk på utvalgte regioner for å sikre at oppmerksomhet, oppslutning og at kandidater økte muligheten for å vinne mandat i stortingsvalget og at partiet kom over sperregrensen på 4 prosent. 

Kampanjen samsvarte med øvrig kampanjemateriell i andre kanaler. 

Venstre ønsket ekstra synlighet i Rogaland, Vestlandet, Innlandet, Møre og Romsdal, Akershus og Hedmark og Oppland. Amedia ble vurdert som riktig kanal.  

Målet med kampanjen var å gjøre velgerne bedre kjent med Venstre sin politikk og sikre mandater på Stortinget. 

Med en inscreen på 86% har kampanjen sikret Venstre god synlighet.

Venstre sikret seg 4,6 prosent oppslutning, kom over sperregrensa og fikk 8 mandater.

    Jeg vil gjerne takke dere for strålende samarbeid underveis. Særlig vil jeg takke for at dere har vært på og tilgjengelig i det som var en svært hektisk og krevende sluttfase. Dere har en del av æren for et godt valg for Venstre. Takk!

    Steinar Haugsvær
    Kommunikasjonssjef i Venstre

    Design og utvikling av Bonefish.no