Administrerende direktør Kathrine Saastad (i midten) får et nytt mandat fra Hilde Norddal (til venstre), konserndirektør Amedia Salg og Marked, og Bente Klemetsdal (til høyre), konserndirektør salg og marked i Aller Media. Foto: Diar

  Aller Media og Amedia satser på egen annonseteknologi

  Publisert: 14. mars 2023

  Aller Media og Amedia går sammen om å satse på egen annonseteknologi gjennom Diars markedsplass. Endringen av strategien innebærer at Diar AS nå blir et rendyrket teknologiselskap som skal utvikle annonseteknologi og løsninger for sine eiere. 

  Fremover er det Aller Media og Amedia som skal drive annonsesalget på den etablerte Markedsplassen som Diar tidligere har solgt annonser på. Diar skal satse fullt og helt på utviklingen av annonseteknologi, og sørge for å bygge en plattform som møter markedets og publisistenes behov. De skal dermed styrke sin posisjon gjennom  utviklingen av egen annonseteknologi på Diars markedsplass.

  Sammen er de trygge på at deres videre satsning er riktig både for Diar som selskap og for de to eierselskapene. Hilde-Kristin Norddal, konserndirektør for Amedia Salg og Marked, og Bente Klemetsdal, konserndirektør for salg og marked hos Aller Media, er fornøyde med endringen. 

  - Vi ser at vi i større grad må ha eierskapet til teknologien for å realisere våre verdiforslag sett opp imot den redaksjonelle posisjonen og 1.parts data. Dette er et strategisk viktig steg for å differensiere oss, og gjøre oss mer relevante for norske annonsører, sier Bente Klemetsdal.

  Den selvbetjente annonseplattformen er et konkurransedyktig alternativ uten fordyrende mellomledd, med norske produkter, data og rapportering for det norske markedet. Et norsk alternativ med bærekraftige løsninger der omsetningen i størst mulig grad blir i Norge.

  - Ingen kjenner publisister bedre enn mediehusene selv, og derfor er det viktig at vi også utvikler løsninger som vi opplever at markedet etterspør blant våre redaktørstyrte medier. Gjennom Markedsplassen gir det oss et større og bærekraftig mulighetsrom i møtet med kundene , sier Hilde Norddal.

  Endringen har betydning for både annonsekjøpere og annonseselgere. Utviklingen av Markedsplassen er helt sentral i den videre strategien ved å gjøre det enkelt for annonsørene å kjøpe all digital annonsering samlet på ett sted.  

  Ved å tilgjengeliggjøre alt digitalt i Markedsplassen vil det være enkelt og tidsbesparende  for annonsøren hvor de kan planlegge, gjennomføre og rapportere kampanjer enkelt fra ett sted. 

  – Vi skal fremover rendyrke vår rolle innenfor annonseteknologi med fokus på å realisere publisistenes verdiforslag. Det er et stort uforløst potensiale innenfor annonseteknologi på publisist-siden. Diar har fått til mye, og vi har skapt verdier for våre eiere, og videre strategi skal realisere det i større grad, sier administrerende direktør Kathrine Saastad hos Diar AS.

  Med dette ønsker Diar, Aller Media og Amedia å tilgjengeliggjøre annonseprodukter og løsninger i Markedsplassen for et mediemarked som er under store endringer og i sterk konkurranse med utenlandske aktører. Partene har i lang tid hatt et godt utbytte av eksisterende annonse-partnere, men felles for satsningen er behovet knyttet til 1.parts data og redaksjonell nærhet.

  Markedsplassen skal være Norges foretrukne annonseløsning for bærekraftig, kostnadseffektiv og treffsikker annonsering. Med over 140 norske redaktørstyrte medier har Markedsplassen landets  største digitale redaksjonelle dekning med norsk 1.parts data. 

  Design og utvikling av Bonefish.no