Notice: getimagesizefromstring(): Error reading from ! in /home/amediamarked/public_html/plugins/system/tagz/tagz.php on line 392
Amedia og Aller lanserer DIAR

  Amedia og Aller lanserer DIAR

  Publisert: 24. juni 2019
  Tag: Nyheter

  Amedia og Aller Media oppretter en ny markedsplass for norske annonsører og blir en av de største aktørene i det digitale annonsemarkedet i Norge. Med selskapet DIAR vil de to mediekonsernene i fellesskap etablere et tilbud som øker konkurransen om annonsekronene og gir annonsørene et reelt alternativ til de store internasjonale aktøren

  Amedia og Aller Media oppretter en ny markedsplass for norske annonsører og blir en av de største aktørene i det digitale annonsemarkedet i Norge. Med selskapet DIAR vil de to mediekonsernene i fellesskap etablere et tilbud som øker konkurransen om annonsekronene og gir annonsørene et reelt alternativ til de store internasjonale aktørenes i det norske markedet.

  Til sammen vil det nye selskapet ved oppstart ha en ukentlig dekning på 2,7 millioner nordmenn over 18 år. DIAR skal være en selvstendig markedsaktør som ved hjelp av teknologi handler plasseringer hos ulike medier, tilfører relevant innsikt, utvikler egne og mer målrettede annonseprodukter, og dokumenterer effekter. 

  – Vi etablerer DIAR som en klar respons på et behov i markedet, først og fremst fra annonsørene, som nå får et nytt og bedre digitalt alternativ, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

  Han opplyser at DIAR skal være en selvstendig markedsaktør som kjøper inn plasseringer hos ulike medier på markedsmessige betingelser, som forenkler og tilfører annonsørene merverdi.      

  -Dette er et prosjekt og et selskap som vi har høye forventninger til. Skal vi være konkurransedyktige mot de internasjonale må vi være innovative og tilby markedet nye, målrettede annonseprodukter med dokumenterbare effekter, sier Stokstad.

  Med DIAR har Aller Media og Amedia søkt inspirasjon fra den norske historien, Heimskringla inkludert. -Vi ønsket et begrep med sterke, norske tradisjoner, og som skal skape digital vekst for både annonsører og publisister, sier Are Stokstad.

  Are Stokstad sier at det ikke er tilfeldig at dette initiativet kommer sammen med Aller Media.

  -Vi har god erfaring sammen med Aller Media, blant annet via aID-løsningen. Vi må samspille for å bli sterkere på ulike dekningsprodukter – og vi må slå kunnskapen sammen for å konkurrere med de største på dette markedet, sier Stokstad.

  Han poengterer at både Aller Media og Amedia skal beholde sine eksisterende salgsavdelinger, og at man i første omgang nå skal rekruttere 6-7 årsverk til det nye selskapet.

  I første omgang vil dette være et fellesforetak hvor Amedia og Aller Media eier 50 prosent hver, men selskapet ønsker å åpne for flere aktører etter hvert.

  - De fleste mediekanaler er nå digitale og det kan på noe sikt være interessant å se for seg deltakelse fra andre mediehus, men også aktører innen utendørs, kino og andre som tilbyr eksponering i digitale flater, sier Stokstad.

  Selskapet vil lanseres i høst, etter at Konkurransetilsynet formelt har gitt sitt klarsignal til dette initiativet.

  DIAR skal blant annet gi en høy og mer målrettet digital dekning på kort tid, det skal skape trygghet og et godt miljø for annonsørene, samt gi et godt alternativ til multinasjonale og nasjonale dekningsmedier på flere områder.

  -Det nye selskapet er på nivå med våre største konkurrenter når det gjelder dekning. Men dekning alene er ikke nok. Selskapet vil ta i bruk vårt samlede datagrunnlag på 1,3 millioner aID-brukere, og gjennom dette tilby nye og målrettede annonseprodukter med mulighet for segmentering på kjønn, alder, geografi og interesser. I tillegg vil selskapet satse stort på relevant innsikt og har som ambisjon å etablere en ny bransjestandard for måling av effekter, sier konserndirektør Victoria Schultz i Amedia.

  Victoria Schultz ønsker å gjøre det enklere, tryggere og bedre for norske annonsører å jobbe med digital markedsføring.

  -Vi ønsker også å bidra til et kompetanseløft i forhold til effekt i de digitale flatene. Det omsettes digital reklame for drøye 11 milliarder NOK på årsbasis i Norge i dag, men god og grundig research rundt effekt er det alt for lite av. Dette skal vi satse på. Vi skal skape konkurransedyktige dekningsprodukter i det norske markedet, og vi skal gjøre det enklere for kommunikasjonskjøperne. Her blir det målrettede produkter i troverdige og redaksjonelle miljøer, sier Victoria Schultz.

  Det er en kjensgjerning at redaksjonelle medier har tapt store andeler i reklamemarkedet de senere årene. Nå håper Amedia og Aller Media at redaksjonelle medier skal få ytterligere vind i seilene i reklamemarkedet.

  -Vi har produkter som har høy troverdighet og som er viktige for folk flest – og ikke minst for vårt demokrati og vår ytringsfrihet. Vi ser at annonsører i stadig større grad er opptatt av miljøene som deres budskap skal ligge i og rundt. Ja, vi skjønner godt at annonsørene ønsker mer kontroll og tryggere omgivelser for sine reklamebudskap, sier Victoria Schultz.

  Design og utvikling av Bonefish.no