Hilde Norddal. Foto: Ihne Pedersen / Amedia

  Annonse i Amedia samles

  Publisert: 24. april 2024

  Amedia bygger Norges største organisasjon for annonsesalg. Amedias salgsoperasjon, som i dag er organisert i to linjer, blir nå samlet.

  – Det skal først og fremst komme kundene våre enda mer til gode at vi nå samler oss, og vi skal ha fokus på en sterkere salgskultur i hele organisasjonen. Ikke minst gjelder dette kompetanseutvikling på tvers, sier konserndirektør for Salg og Marked i Amedia, Hilde Norddal.

  – Det nasjonale salgsarbeidet og salgsvirksomheten i regionene har kommet stadig nærmere hverandre og i mange sammenhenger fungerer vi som én organisasjon. Vi mener nå at det er en riktig beslutning å legge forholdene til rette for å forsterke dette med å organisere denne aktiviteten under en ledelse, sier Hilde Norddal og Amedias konserndirektør for Mediehus, Morten Nilsen.

  Dette er først og fremst en endring på overordnet nivå. De åtte salgsselskapene i regionene vil bestå, og vil fortsatt ha en viktig og uforandret rolle i Amedias betjening av annonsemarkedet.

  – Amedia er Norges største utgiver av redaktørstyrte medier, og blir nå også som samlet enhet Norges største salgsorganisasjon på annonse. Vi trenger mer kraft og fart, og vil nå kunne jobbe enda bedre med mulighetene på tvers i organisasjonen. Med vår nasjonale dekning og lokale nærhet har vi et fantastisk utgangspunkt. Med dette grepet håper vi ytterligere å kunne forsterke og levere på kundebehovene for å skape best effekt for våre annonsører. Vi er i dag markedsledende på data med vår identitetsløsning aID og Norges nest største dekningsmedium. Dette kan vi si med stor stolthet, sier Hilde Norddal.

  – Selgere lokalisert over store deler av landet er veldig viktig for Amedia nettopp fordi kunnskap om lokale markeder er et av våre sterkeste konkurransefortrinn. Samtidig sentraliserer stadig flere av våre kunder sine annonsekjøp. Dette er noe vi må speile kontinuerlig med kompetente og tilstrekkelig ressurser i operasjonen vår lokalt, regionalt og nasjonalt, framholder Nilsen og Norddal.

  Hilde Norddal skal lede den samlede annonseorganisasjonen i Amedia. Amedia Salg og Marked, inklusive Amedia Innholdsbyrå og Amedia SMB, består i dag av 145 medarbeidere. I de åtte regionale salgsselskapene er det 123 ansatte. Amedia Annonseproduksjon, med sine 33 årsverk i Harstad og Tønsberg, vil også inngå i den nye enheten. Endringen trer i kraft mot slutten av tredje kvartal 2024.

  – Dette gleder jeg meg veldig til å ta fatt på. Både i regionene og nasjonalt har Amedia dyktige, kompetente og motiverte medarbeidere som er opptatt av å prestere for å levere på vårt samfunnsoppdrag, nemlig å finansiere journalistikken. Nå samler vi oss og bygger et lag der vi sammen skal skape enda større verdi for kundene våre, sier hun.

  Design og utvikling av Bonefish.no