Amedia vil øke innsikten med nye rapporter

  Publisert: 12. juni 2019

  Amedia lanserer denne måneden et nytt verktøy for kampanjedokumentasjon i annonsemarkedet. Annonsører kan nå få merinnsikt om hvem som faktisk blir eksponert for deres annonser. Den innsikten Amedia nå tilbyr vekker internasjonal oppsikt.

  – Verktøyet er basert på Amedias innloggingsløsning aID og benytter seg av trafikkdata til å dokumentere effekten av kampanjer. Tilbudet er unikt i markedet og løsningen er bedre enn noen annet tilbud i mediemarkedet, sier konserndirektør Victoria Schultz i Amedia Salg og Marked.

  Amedia jobber med å bruke sin innsikt i lesernes adferd til å tilrettelegge for mer treffsikre løsninger for målrettet annonsering.

  – Annonsører etterspør i stigende grad bedre dokumentasjon og muligheter både før og etter annonsering. Dataene som Amedia nå tar ut i markedet kan med høy presisjon gi annonsøren unik innsikt i hvem kampanjen treffer, langs en rekke demografiske variabler som tidligere kun har vært tilgjengelig gjennom spørreundersøkelser med langt lavere presisjon. aID-dataene gir også presis innsikt for lokale målgrupper – hvor data fra spørreundersøkelser faktisk ikke har vært tilgjengelig tidligere, sier konserndirektør Victoria Schultz.

  – Vi vet ikke om noen andre data i mediemarkedet med høyere treffsikkerhet, og i hvert fall ikke på lokalt nivå, sier Schultz.  Kampanjerapportene ble lansert 3. mai – og tilbakemeldingene fra markedet har vært svært positive, sier Victoria Schultz.

  Utgangspunktet for rapportene er data fra Amedias innloggingssystem aID, som nå har 1.250.000 registrerte brukere. Kun anonymiserte og aggregerte data benyttes for å ivareta personvernet og i tråd med formål som er kommunisert til de registrerte kundene. Med volumet som aID-basen nå har, er Amedia i stand til å utnytte den fordelen det er at dokumentasjon og målretting ikke lenger baserer seg på en liten base rekruttert fra et representativt utvalg – men på faktisk kunnskap om store grupper brukere. 

  – Dette er blitt en meget sterk databank – og som gir bedre data på lokalt nivå enn hva de multinasjonale mediene på det norske markedet kan vise til, sier Victoria Schultz.

  – Vi har jobbet lenge for å få et stort nok volum til å kunne benytte dataene mot annonsører. Vi har også brukt betydelige ressurser for å ivareta personvernet og innrette løsningen vår på en måte som er personvernvennlig, sier konserndirektør Pål Nedregotten hos Amedia.

  – Vi har benyttet data fra aID til å forbedre våre redaksjonelle produkter over en periode på flere år, og det er ikke feil å påstå at vi neppe ville oppnådd suksessen i abonnementsmarkedet uten disse dataene. Kort sagt har data fra aID satt oss i stand til å tilpasse oss behov og ønsker som de faktiske brukerne våre har, sier konserndirektør Pål Nedregotten, som har et overordnet ansvar for aID og data i Amedia.

  Nedregotten forteller også at Amedia får mange henvendelser rundt aID og måten de jobber med data for å forbedre produktene sine.

  – Vi har de siste årene opplevd en betydelig internasjonal nysgjerrighet for hva vi har gjort for å lykkes. Spesielt går det på abonnementsløsningen våre, men vi ser også en merkbar nysgjerrighet i hvordan vi jobber med data for å forretningsutvikle alle produktene våre, sier Nedregotten.

  Design og utvikling av Bonefish.no