En fersk undersøkelse fra Amedia: – Selv om bank tradisjonelt sett har vært en kategori der mange har hatt høy grad av lojalitet, ser vi nå tendenser til at denne lojaliteten er under press, sier markedsanalytiker Therese Wærholm.

  Smarte forbrukere har lavere barrierer for å bytte varer og tjenester

  Publisert: 14. september 2023

  En fersk undersøkelse fra Amedia viser en økning i forbrukernes engasjement i lavinvolveringskategorier som bank og forsikring.

  De siste årenes markedsutvikling i verdensmarkedene og her hjemme har gitt folk flest mindre å rutte med. Samtidig som arbeidsledigheten fremdeles er lav, har verdien av den enkeltes disponible inntekt gått merkbart ned i et marked der kostnader og inflasjonsnivå øker.

  Denne utviklingen har tvunget frem en ny bevissthet blant norske forbrukere rundt egen økonomi. Det innebærer å se på alle utgiftsposter, inkludert utgifter til bank og forsikring. Selv om det fremdeles er en høy andel av befolkningen (80 %) som har tillit til hovedbanken sin, viser Amedias bank- og forsikringsundersøkelse at vi er på en svakt synkende trend på dette området.

  – Selv om bank tradisjonelt sett har vært en kategori der mange har hatt høy grad av lojalitet, ser vi nå tendenser til at denne lojaliteten er under press, sier markedsanalytiker Therese Wærholm.

  I 2020 var det 9 % av befolkningen som planla å bytte bank, mens vi i 2023 ser at 14 % oppgir det samme. Det som utpeker seg som hoveddrivere for bankbytte, er gebyrer/lånekostnader, brukervennlighet og grad av kundeservice.

  Opinions Consumer Stories-undersøkelsen viser at norske forbrukere har et økende refleksjonsnivå når det kommer til egne vaner. Dette skiftet endrer hvordan folk handler, håndterer sin personlige økonomi og bruker tiden sin. Endringen drives av flere faktorer. Fordi tilgangen til informasjon om produkter er lett tilgjengelig gjennom blant annet nettsider og prissammenligningstjenester, har det vært enklere for forbrukeren å se hvilke muligheter en har. På denne måten blir det mer synlig hva som er en god investering og hva som er en mindre god investering. Barrierer for bytte, har også blitt lavere gjennom digitale løsninger og selvbetjening.

  I kjølvannet av koronapandemien og parallelt med et økende fokus på bærekraft, har sparing, produkters levetid og opplevd verdi, blitt viktigere. Dette ser vi både gjennom en økende andel som sparer i fond og investerer pengene sine, samtidig som at gjenbruk og sirkulær økonomi løftes stadig høyere opp på agendaen.

  – For bankene impliserer dette at de må være tydelige og transparente i hva de tilbyr kundene deres og hva et kundeforhold koster. For bankene representerer disse utviklingstrekkene til syvende sist muligheter for god kommunikasjon og å få kundene til å føle at de har gjort et godt valg, avslutter Therese.

  Ønsker du å vite mer, ta gjerne kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Design og utvikling av Bonefish.no